تحصیل

تحصیل در کشورهای روس زبان و مشترک المنافع با توجه به اهداف و رسالت گروه Faru در زمینه سهولت ارتباطات با کشورهای روس زبان و با عنایت به این موضوع که تحصیل در روسیه، اوکراین، بلاروس و سایر کشورهای مشترک المنافع همیشه به علل مختلف از جمله نزدیکی به ایران…
خدمات زبان روسی: ترجمه رسمی، ترجمه کتبی، ترجمه شفاهی

ارتباط با ما

  • نشانی: مشهد، بلوار وکیل‌آباد، بلوار کوثر شمالی 8،فاز تجاری دانشگاه
  • تلفن: 38836775 - 38814338 (051)
  • ایمیل: info@faru.ir
  • Telegram: 6655 772 935 98+
Top